Rezultatul achizitiei de servicii de catering

Rezultatul achiziției de Servicii catering, aferente proiectului : ”IRIS-INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE KILLS” număr contract PN 1014, finanțat în cadrul Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021, Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Câștigător: SC SERGIO NEW SRL.

Valoarea contractului: 11.810  lei fără TVA

Documente:

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu, nr.39

Alba Iulia 

Telefon 0770/503465

www.galalbaiulia.ro