Ghid POCU

Data publicare: 22.07.2020

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune locala Alba Iulia Incluzivă a publicat, astăzi, 22.07.2020 , Corrigendumul nr.1 la Apelul de fișe de proiecte nr.2, POCU/GAL ALBA IULIA /2020/5/1/OS5.1


Data publicare: 18.06.2020

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune locala Alba Iulia Incluzivă  a publicat, astăzi, 18 iunie  2020, Apelul de fișe de proiecte nr.2  POCU/GAL ALBA IULIA/2020/5/1/OS5.1  și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte  POCU/GAL ALBA IULIA/2020/5/1/OS5.1.

Documentul a fost avizat de către Organismul Intermediar Regional - Regiunea Centru, conform avizului nr. 8021/16.06.2020 și aprobat de către Președintele  asociației, conform Deciziei nr. 12/10.06.2020

Depunerea fișelor de proiecte  se face începând cu data de 19 iunie 2020, ora 16.00, şi se va încheia pe 23 iulie  2020, ora 18.00.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galalbaiulia@gmail.com

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galalbaiulia.ro  pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Documente:


Data publicare: 17.03.2020

Documente:

Data publicare: 17.02.2020

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune locala Alba Iulia Incluzivă  a publicat, astăzi, 17 februarie 2020, Apelul de fișe de proiecte POCU/GAL/2020/5/1/OS5.1  și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte  POCU/GAL/2020/5/1/OS5.1

Documentul a fost avizat de către Organismul Intermediar Regional - Regiunea Centru, conform avizului nr. 1472/10.02.2020 și aprobat de către Comitetul Director al asociației, conform hotărârii nr. 4/17.02.2020.

Depunerea fișelor de proiecte  se face începând cu data de 17 februarie 2020, ora 14.00, şi se va încheia pe 1 aprilie 2020, ora 18.00.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galalbaiulia@gmail.com.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galalbaiulia.ro  pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Documente: