Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă invită toți actorii sociali ai comunității, să se alăture inițiativelor Asociației, devenind membrii ai acesteia.

Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă îl constituie mobilizarea și implicarea organizațiilor locale și a comunităților dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare multisectorială.

Pentru a adera la Asociație sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere tip (descarca cerere)
 • Cazier fiscal atât pentru persoana juridică, cât și pentru persoana fizică desemnată reprezentant al acesteia, alături de copia cărții de identitate
 • Copie după Certificat de atestare fiscală pentru entități/CUI/CIF
 • Declarație privind faptul că reprezentantul nu are antecedente penale (descarcă declarația)

3,5% eGAL 100% implicare - Si sute de oameni din Alba Iulia ajutați concret. De GAL Alba Iulia Incluziva. Si de tine !

DE CE SĂ DIRECȚIONEZI 3,5%?

Pentru ca vrei. Pentru ca poți. Pentru ca ești implicat si responsabil.

Pentru ca știi ca banii pe care oricum i-ai dat pot ajuta cu adevărat pe cineva si nu se vor pierde undeva, pe un traseu întortocheat, la stat. Unde  nimeni nu știe de la cine vin si unde nu mai înseamnă aproape nimic, pentru nimeni.

Si pentru ca nu te costă nimic! Dacă eşti salariat, poţi direcţiona 3,5% ( fostul 2%) din impozitul anual pe venit către Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (ONG). Dacă nu completezi formularul, suma respectivă rămâne la stat. 

UNDE VOR AJUNGE FONDURILE DIRECȚIONATE DE TINE ?

În Lumea Noua. In Barabant. In Oarda. In Ampoi, in Pâclișa sau Micești. La oameni mai puțin norocoși decât tine si pe care fiecare leu ii ajuta sa ajungă la ziua de mâine.

Prin impozitul tău redirecționat către GAL  vei susține direct beneficiarii proiectelor pe care le implementăm în comunitatea marginalizată  din Alba Iulia. Scopul nostru este acela de a combatere a sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Alba Iulia;

Suma de bani obținută în urma direcționării impozitului anual pe venit va fi folosită în scop exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor, membri comunităților marginalizate din Alba Iulia. Vei primi pe mail sau vei afla de pe www.galalbaiulia.ro rapoartele detaliate  despre cum a fost folosit si pe cine a ajutat cu adevărat fiecare leuț direcționat de tine, din impozitul tău. 

CINE POATE REDIRECȚIONA?

Puteți completa formularul 230 dacă sunteți salariat persoană fizică. Persoanele fizice cu profesii liberale sau alte venituri extra–salariale pot redirecționa prin completarea Declarației Unice online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

DA! VREAU SĂ VĂ AJUT! CUM PROCEDĂM?

 • Puteți depune formularul personal la centrul ANAF de care aparțineți , sau se poate trimite formularul la ANAF prin poștă cu confirmare de primire.
 • Putem depune noi formularul în numele dumneavoastră la central ANAF. După ce completezi acest formular, poți lua legătură cu unul dintre reprezentanții Asociației GAL Alba Iulia Incluzivă prin mesaj direct pe pagina de Facebook, adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com sau accesând site-ul www.galalbaiulia.com secțiunea “contact”.
 • Anul pentru care se solicită calcularea este 2020 (anul precedent).
 • Datele care trebuie completate obligatoriu în formular sunt:
 • Rubrica I (nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, localitate, județ, stradă și număr stradă).
 • Rubrica II (denumire Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă , Cod identificare: 38320509, Cont Bancar: RO28BTRLRONCRT0408428905, și semnătură contribuabil.
 • Suma nu trebuie completată, ANAF vă calcula automat 3,5% din impozitul pe venit și va face redirecționarea.
 • Persoanele fizice nu pot depune formulare la ANAF pentru alte persoane. Dacă ai reușit să strângi mai multe formulare (și îți mulțumim foarte mult pentru asta), trimite-le la noi și le vom depune.

Asociatia Grupul de Actiune Locala Alba Iulia Incluziva în calitate de beneficiar lansează proiectul ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, implementat în perioada 06.03.2019 - 31.12.2023.

Scopul proiectului îl reprezintă ”combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 58 de luni”.

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Alba Iulia Incluzivă a fost elaborată în cadrul Etapei I a mecanismului DLRC și aprobată spre finanțare în cadrul Etapei II Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a aceluiași mecanism.

Sumele necesare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, au fost direcționate către intervenții de tip hard, finanțate prin POR, din FEDR, și intervenții soft, finanțate prin POCU, din FSE.

Principalele activități ale proiectului se vor axa pe:

 • desfășurarea de acțiuni pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a membrilor comunității vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;
 • sesiuni de informare a membrilor GAL;
 • animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate;
 • acțiuni de tip help-desk pentru beneficiari și membrii comunității;
 • formare profesională specifică și personalizată pe nevoile beneficiarilor proiectelor finanțate din POR/POCU, membrilor și specialiștilor GAL;
 • lansarea, evaluarea și selecția apelurilor de propuneri de proiecte;
 • monitorizarea intervențiilor aferente proiectelor POCU/POR și organizarea sesiunilor de informare.

Beneficiile acestui proiect vor fi traduse prin îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, a membrilor comunității vizate de SDL prin facilitarea accesului populației din teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii de bună calitate care să îmbunătățească statutul socio-economic al acestora.


Valoarea totală a proiectului este de 1,478,553.66 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene  sau Guvernului României