Strategia de Dezvoltare Locală

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Grup de acțiune locală Alba Iulia Incluzivă

Bugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Alba Iulia este de : 6.941.100 EURO din care 4.830.000 EURO investitii pe Programul Operational Regional, 2.111.100 EURO investitii din cadrul Programului Operational Capital Uman si 500.000 EURO din alte surse de finanțare.

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Alba Iulia cuprinde 20 de intervenții, grupate in 11 masuri si 11 obiective specifice.

Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare locala

 Obiective specificeDelimitare în timp
InfrastructurăO1. Creșterea calității infrastructurii din teritoriul SDL2018-2021
Mobilitate urbană O2. Facilitarea mobilității persoanelor din ZUM2018-2021
Spații publice urbaneO3. Modernizarea spațiului urban în vederea îmbunătățirii calității vieții în SDL2018-2021
Locuire

O4. Crearea unui spațiu locativ optim în vederea îmbunătățirii mediului de viață în SDL

O5. Identificarea și implementarea unor măsuri suplimentare de asigurare a salubrității zonei

2018-2021

 

Ocupare

O6. Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi activități economice și noi locuri de munca în SDL

O7. Ridicarea gradului de ocupare a persoanelor din ZUM

2018-2023
EducaţieO8. Asigurarea accesului la servicii educaționale pentru persoanele din ZUM și reducerea părăsirii timpurii a școlii2021-2023
Acces la serviciiO9. Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, medicale și culturale în sprijinul persoanele din ZUM/SDL2018-2021
Comunitate și imagine publică

O10. Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare

O11. Eliminarea barierelor care conduc spre marginalizarea și discriminarea persoanelor din zonă

2018-2023

Măsurile vizate de strategia de dezvoltare locală:

Măsura

Termen de realizare

Responsabili

Sistematizarea și echiparea infrastructurală a teritoriului SDL

2018-2021

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Îmbunătățirea/mărirea capacității transportului public în ZUM/SDL

2018-2021

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Amenajarea spațiului urban pentru a asigura desfășurarea unor activități recreative și cultural sportive în SDL

2018-2021

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Îmbunătățirea condițiilor locative în ZUM/SDL

2018-2021

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Formarea unor atitudini și deprinderi prin intermediul unor acțiuni educaționale privind igienizarea locuințelor și gestionarea deșeurilor

2018-2021

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Facilitarea deschiderii unor afaceri în domenii cerute pe piața muncii și legate de meseriile tradiționale

2018-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Stimularea și facilitarea angajării persoanelor din ZUM/SDL

2018-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Crearea unor facilități educaționale pentru persoanele din ZUM/SDL

2021-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Dezvoltarea capacității Centrului Multifuncțional în furnizarea a diferite servicii

2018-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Antrenarea locuitorilor din ZUM/SDL în activități comune care vizează dezvoltarea zonei

2018-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor

Măsuri de stimulare a voluntariatului în vederea rezolvării problemelor comunității 

2018-2023

Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile responsabile de implementarea proiectelor