Comunicat de presa – lansarea proiectului

Construim pentru oameni. Împreună creștem comunitatea

Proiecte în valoare de peste 7 milioane de euro, în principal fonduri nerambursabile, dorința de a ajuta în mod real comunitățile defavorizate și puterea de a genera o schimbare pozitivă în viața acestora- sunt argumentele majore cu care a pornit la drum Asociația Grupul de Acțiune Locală ( GAL) Alba Iulia Incluzivă.

Misiunea GAL Alba Iulia Incluzivă este clar definită: asociația se va dezvolta ca o instituție de management al cărei rol este de a gestiona implementarea de proiecte care vizează abordarea integrată a problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate. Investițiile finanțabile în cadrul proiectelor vor viza sistematizarea și echiparea infrastructurală, mobilitatea urbană, amenajarea de spații publice urbane, îmbunătățirea condițiilor de locuire, ridicarea gradului de ocupare,  asigurarea accesului la educație, facilitarea accesului la servicii sociale, medicale și culturale dar și întărirea comunității prin responsabilizare, cooperare și implicare.

Primul proiect, lansat la începutul lunii martie 2019 și care se va derula pe parcursul a aproape 5 ani este chiar GAL Alba Iulia Incluzivă și are deja rezultate palpabile în demersul pe care și l-a propus: combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Alba Iulia Incluzivă. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt membrii asociației, cei care scriu și implementează proiectele, dar și locuitorii din zona “Lumea Nouă” a orașului și din aria funcțională a acesteia. Beneficiile acestui proiect se traduc prin  îmbunătățirea instituțională a  GAL de a gestiona și implementa în mod eficient Strategia de Dezvoltare Locală și, în același timp, prin creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, a membrilor comunității vizate de SDL prin facilitarea accesului populației din teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii de calitate care să îmbunătățească statutul socio-economic al acestora.

„Avem, la nivelul Primăriei Alba Iulia, suficientă expertiză în zona atragerii de fonduri nerambursabile încât să o putem monetiza și da mai departe și altora. Și să îi ajutăm, astfel, și pe alții să aplice pentru obținerea de bani europeni, lucru care le-ar fi fost imposibil din postura de „lupi singuratici”. Însăși ideea de GAL, Grup de Acțiune Locală, implică proactivitate, e un grup de acțiune, nu de discuții sau polemici, o asociere orientată spre parteneriate și rezultate concrete, spre creat valoare și îmbunătățit viața celor cărora li se adresează și le sunt destinate proiectele, în special a comunităților defavorizate din zona noastră” a declarat Mircea Hava, primarul Municipiului Alba Iulia și președintele GAL Alba Iulia Incluzivă.

Valoarea totală a acestui prim proiect implementat de Asociația GAL Alba Iulia Incluzivă este de 1,478,553.66 lei.

Lista completă a proiectelor derulate de GAL Alba Iulia Incluzivă dar și detalii despre stadiul de implementare și rezultatele fiecăruia sunt disponibile pe www.galalbaiulia.ro sau prin e-mail, la galalbaiulia@gmail.com.  Suntem, de asemenea, foarte sociabili pe facebook.com/galalbaiulia.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

 

Asociația GAL Alba Iulia Incluzivă

Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 39