Asociația Gal Alba Iulia anunță finalizarea proiectului ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ anunță finalizarea  proiectului ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, cod proiect 127337, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiții- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Documentele specifice pot fi accesate mai jos:

Documente: