Anunț fișe de proiecte

Anunț fișe de proiecte

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 30 iunie 2020 a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism, tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

Link : http://mfe.gov.ro/lista-actualizata-a-fiselor-de-proiecte-pocu-por-avizate-de-comitetul-comun-de-selectie-restrans-2/