Anunt achizitii servicii catering

Grupul de Acțiune Locală ALBA IULIA Incluzivă, cu sediul social în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr.39, CIF: 38320509, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii catering, aferente proiectului : ”IRIS-INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE KILLS” numar  contract PN 1014, finanțat în cadrul Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021, Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferente Achiziției,  documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

Documente:

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu, nr.39

Alba Iulia 

Telefon 0770/503465

www.galalbaiulia.ro