Asociația Grupul De Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în fața unui nou început

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ în calitate de beneficiar lansează proiectul  ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, implementat în perioada 06.03.2019 – 31.12.2023 . Scopul proiectului îl reprezintă  ”combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 58 de luni”. Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Alba Iulia Incluzivă a fost elaborată în cadrul Etapei I a mecanismului DLRC și aprobată spre finanțare în cadrul Etapei II Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a aceluiași mecanism. Sumele necesare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală,  au fost direcționate către intervenții de tip hard, finanțate prin POR, din FEDR, și intervenții soft, finanțate prin POCU, din FSE.

Principalele activități ale proiectului se vor axa pe:  desfășurarea de acțiuni pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a membrilor comunității vizate de Strategia de Dezvoltare Locală; sesiuni de informare a membrilor GAL;  animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate; acțiuni de tip help-desk pentru beneficiari și membrii comunității ; formare profesională specifică și personalizată pe nevoile beneficiarilor proiectelor finanțate din POR/POCU, membrilor și specialiștilor GAL; lansarea, evaluarea și selecția apelurilor de propuneri de proiecte; monitorizarea intervențiilor aferente proiectelor POCU/POR și organizarea sesiunilor de informare.

Beneficiile acestui proiect vor fi traduse prin îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și  creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, a membrilor comunității vizate de SDL prin facilitarea accesului populației din teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii de bună calitate care să îmbunătățească statutul socio-economic al acestora.

Valoarea totală a proiectului este de 1,478,553.66 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Detalii suplimentare se pot obține la Tel. 0747013084, e-mail: galalbaiulia@gmail.com, Facebook https://www.facebook.com/galalbaiulia