Asociația GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ – pilon de bază în realizarea Strategiei de dezvoltare locală 2023-2027

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ, în calitate de beneficiar de finanțare,  anunță demararea  proiectului GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, cod proiect 301515, depus in cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, apelul PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9, ”Sprijin pregătitor pentru Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare locală  în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 de locuitori – regiuni mai puțin dezvoltate”.

Documentele specifice pot fi accesate mai jos:

Documente: