Anunt servicii transport / cazare pentru participanti la schimburi

Asociatia Grupul de Acțiune Locală ALBA IULIA Incluzivă, cu sediul social în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr.39, CIF: 38320509, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică SERVICII  transport (avion) și cazare pentru  participanți la schimburi proveniți din Statul beneficiar  aferente proiectului ”IRIS-INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS” numar  contract PN 1014, finanțat în cadrul Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021, Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferente Achiziției,  documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului.

Documente:

Formulare ofertanti transport si cazare vizita de studiu OSLO GAL

Anunt servicii transport _cazare vizita de studiu IRIS pdf

Specificatii-tehnice-servicii transport si cazare vizita studiu

 

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu, nr.39

Alba Iulia 

Telefon 0770/503465

www.galalbaiulia.ro