Anunt rezultat achiziției de Materiale consumabile si educative

Rezultatul achiziției de Materiale consumabile si educative, aferente proiectului: ”IRIS-INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE KILLS” număr  contract PN 1014, finanțat în cadrul Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021, Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Câștigător: SC ELCO BUSINESS SRL.

Valoarea contractului: 43277,30  lei fără TVA, 51.500 lei cu TVA

Documente:

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu, nr.39

Alba Iulia 

Telefon 0770/503465

www.galalbaiulia.ro