Achiziție publică Echipamente IT

Grupul de Acțiune Locală ALBA IULIA Incluzivă, cu sediul social în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr.39, CIF: 38320509, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Echipamente IT, aferente proiectului: ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ” – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, contract POCU/482/5/1/127337.

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice aferent Achiziției documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului.

Documente: