Achiziția de materiale consumabile

Grupul de Acțiune Locală ALBA IULIA Incluzivă, cu sediul social în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr.39, CIF: 38320509, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Materiale consumabile, aferente proiectului : ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ” – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală , contract POCU/482/5/1/127337.

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferente Achiziției,  documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

Documente: